Натурален гипс бавно свързващ - СТРОИТЕЛЕН ГИПС "Кошава"

Всички Продукти на Гипс АД

Бавно свързващ натурален гипс за директно приложение.

Гипсово свързващо вещество за директно приложение в строителството с удължено време на свързване.

Приложение:
- За вътрешна употреба, при довършителни работи в строителството-шпакловане, запълване, изравняване на стени и тавани в сухи помещения.
- Основата да бъде здрава, суха, равна, без замърсявания от масло, прах и строителни отпадъци.
- Гипсът се прибавя към предварително приготвено количество вода, след което се разбърква до получаване на хомогенна маса.
- Съотношение вода/гипс 0,7 до 0,8 тегловни части вода към една тегловна част гипс.

Технически данни

Времесвързване - начало ≥ 20 min
Реакция на огън - клас А1 негорим Клас А1 негорим
Форма на доставка 1250 кг. /палет, 50 бр. /палет
Опаковка многослойна хартиена торба
Якост на натиск ≥ 2.0 N /mm²
Якост на опън при огъване ≥ 1.0 N/ mm²
Разходна норма 1,2 - 1,3 kg. /m² /mm

Мярка: Информация за мярка