Видафикс ГШ 1-клас С6

Всички Продукти на Вида

Гипсова шпакловка

За шпакловане на бетонни повърхности /панели /, газобетонни стени, хоросанови мазилки, лепене и запълване на фуги, работа с гипсфазерни плоскости и др.

Приложение:
- Основата трябва да бъде с равна повърхност, здрава и суха, устойчива на натоварване.
- 2 тегловни части от сместа / за ръчна шпакловка / или 1,5 тегловна част от сместа /за машинна шпакловка / се разбъркват с една тегловна част чиста  вода в пластмасов съд, по възможност с механична бъркалка.
- Получената смес не се втвърдява около 1,30 – 2.00 ч.

Технически данни

Времесвързване - начало ≥20 min
Якост на опън при огъване ≥1.0 N/mm²
Опаковка многослойна хартиена торба
Якост на натиск ≥2.0 N/mm²
Якост на сцепление при опън ≥1.0 N/mm²
Форма на доставка 1250 kг. /палет 50 бр. /палет
Разходна норма 1.2 kг./m²