Суров гипс за транспорт в насипно състояние.

Гипсовият камък, собствен добив на "ГИПС" АД, е природна суровина със сивкав цвят и дребнозърнеста структура. Екологично чист продукт с високо качество, отговарящ на световните изискания.

Приложение:
Използва се при производството на цимент, гипсови свързващи вещества и др.

Технически данни

Съдържание на SaSO42H2O ≤80%
Съдържание на примеси ≥20%
Зърнометричен състав фракция 0-50 mm
Форма на доставка Гипсовият камък се транспортира в насипно състояние с авто. жп. и воден транспорт

Мярка: Информация за мярка