ГИПС АД - завод за печене на природен гипс

  • ГИПС АД - завод за печене на природен гипс.png

На 07 октомври, петък 2011 г. в ГИПС АД - с.Кошава приключи проект за изграждане на нов завод за печене на природен гипс. Проектът "Повишаване на конкурентоспособността и ефективността на производството на "Гипс" АД чрез изграждане на комплексна инсталация за калциране на природен гипс" е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.". Само оборудването на новата инсталация с капацитет 80 хил. тона годишно е на стойност 4,330 млн.евро. Доставчик на оборудването е "Claudius Peters Projects", една от водещите световни фирми, която е избрана сред трима кандидати при утвърдени от държавата критерии.