Гипс

  • 2.jpg

Гипсът - този нетоксичен минерал, образуван в природата преди милиони години, е и все повече може да бъде от полза за хората, животните, растенията и околната среда. От химическа гледна точка гипсът е калциев сулфат, който при свързване с вода кристализира и представлява много мек минерал с химическа формула CaSO42H2O.

Първите гипсови находища са се образували преди повече от 100 милиона години при изпаряването на морската вода в равните басейни върху земната повърхност. Материалът започва да се използва от човека в строителството и декорацията във формата на мазилка и алабастър още преди 9000 г. пр.н.е. Гипсова мазилка е била открита в Чатал-Хююк в Азия в подземна фреска, а в Израел са открити гипсови подови замазки датиращи от 7000 г. пр.н.е., както и при строежа на кулите при Йерихон. По времето на фараоните, гипс се използва като разтвор в изграждането на Хеопсовата пирамида (3000 г. пр.н.е.). През Средновековието и Ренесанса, се позлва и за създаването на много декорации и художествени творения. Оттогава до днес вариациите на употребата му, свързани главно със строителството, продължават да се умножават.
 

Най-познатите приложения на този природен продукт са свързани с производството на строителни материали и смеси, цимент, в медицината и земеделието.

  • В строителството се ползва за производството на мазилки, шпакловки, гипсокартон, гипсови блокове, подови саморазливни настилки, орнаменти и др.
  • Гипсът играе много важна роля при контролиране на скоростта на втвърдяване на цимента, който се получава в следствие на съвместно смилане на клинкер, гипс и добавки.
  • В медицината гипс се използва за стоматологични цели и в хирургични и ортопедизни цели. 
  • В земеделието приложението на гипс е свързано с многото му естествени качества, които подобряват почвата и помагат на земеделските производители. Примери за това са възможностите на гипса да подобрява структурата на почвата чрез съдържанието си на калций и сяра; да подобрява абсорбирането на водата в почвата; да повишава pH на почви с висока киселинност; да стимулира плодородието; да помага за задържането на вода в натриевите почви; да подобрява качеството на плода; да предотвратява някои болести и много други.
     

Интересен факт е, че гипс (калциев сулфат) се използва и в хранително-вкусовата промишленост. Изчислено е, че човек изяжда средно около 8 кг. гипс през целия си живот.