Зелена линия

  • Green-line.jpg

Нашият гипс, добиван на 300 м. под земята в недрата на с. Кошава, е изключителен 100 % естествен продукт с невероятно висока чистота, достигаща 95%. Като пример следва да се отбележи, че повечето естествени гипсови находища от открит тип достигат до около 50% чистота на продукта.
 

Гипсът е напълно безвреден, екологично чист материал, като от гледна точка на поносимостта му от човешкото тяло – има същата киселинност (pH7) като тази на човешката кожа и не предизвиква алергични реакции. Той е природен продукт и за неговото производство е необходима малко енергия, като важно негово качество за околната среда е и неговата рециклируемост, тъй като не променя химичния си състав и свойства. Гипсът предлага забележителни строително-биологични качества за приятен климат за живот, защото може бързо да поеме влага от въздуха в помещението или да я отдаде отново. Освен това има добра паропропускливост и е идеален за създаване на хармоничен климат в помещенията.
 

Аналог на природния гипс е техническият гипс, който се добива от сероочистващите инсталации на отпадните газове в топлоелектрическите електроцентрали, в следствие на изгарянето на въглища. За сравнение е важно, че нивата на живак и други елементи са доста по-високи. Затова ние в “ГИПС” АД вярваме, че природата го прави най-добре.
 

Горди сме да Ви представим нашите продукти, в които сме вложилитовасъкровище дадено ни от природта. Приливигировани сме да имаме такова находище с толкова големи запаси по нашите земи, което ни задължава да искаме заедно да изградим екологично, природосъобразно и устойчиво бъдеще, заедно.
 

Горди сме да Ви представим БЪЛГАРСКИ ПРОДУКТИ!