СИЛ "ГИПС" АД

  • labor2.jpg

"Строителна изпитвателна лаборатория" (СИЛ) при „ГИПС” АД има дългогодишен опит в изпитването на гипс. Извършваните от лабораторията изпитвания са съобразени с изискванията на клиентите и нормативните документи. Лабораторията е акредитирана на национално ниво от ИА „БСА”. Настоящият сертификат БСА рег.№157ЛИ е валиден до 31.03.2015 година. Доверието в нашите клиенти се основава не само на поддържането на акредитация, която гарантира, че резултатите от изпитването са получени с необходимата точност, прецизност и достоверност. Също така и на внедряването и модернизирането на оборудване, както и високо квалифицирана персонал, който борави с него. Виж повече.